Oda sigorta acenteliği feshi dilekçesi

Oda sigorta acenteliği dilekçesi

Oda müdür istifası dilekçesi

Oda müdür ataması dilekçesi

Oda Merkez Nakli Kayıt Beyannamesi

Oda kuruluş NACE Dilekçesi

Oda Kayıt Beyannamesi

Oda hisse devri dilekçesi

Oda Ana sözleşme değişiklik dilekçesi

Oda Adres değişikliği dilekçesi

Müdür istifası genel kurul kararı

Müdür istifası dilekçesi

Müdür ataması genel kurul kararı

Müdür ataması dilekçesi

Merkez Nakli NACE Dilekçesi

Merkez Nakli dilekçesi

Kuruluş dilekçesi

Kuruluş belge

Hisse devri genel kurul kararı

Hisse devri dilekçesi

Genel kurul dilekçesi

Esas sermaye azaltımı dilekçesi

Esas sermaye arttırımı dilekçesi

Ana sözleşme genel kurul kararı

Ana sözleşme değişiklik dilekçesi

Adres değişikliği genel kurul kararı

Adres değişikliği dilekçesi

Veraseten Hisse Dağılımı İşlemi dilekçesi

Tasfiyeye giriş dilekçesi

Tasfiyeden dönüş dilekçesi

Tasfiye sonu genel kurul kararı

Tasfiye sonu dilekçesi

Tasfiye giriş genel kurul kararı

Şube kapanış dilekçesi

Şube açılış genel kurul kararı

Şube açılış dilekçesi

Sigorta acenteliği feshi dilekçesi

Sigorta acenteliği dilekçesi

Sermaye azaltımı ek-1

Sermaye arttırımı genel kurul kararı

Ordu’ya merkez nakli dilekçesi

Oda Veraseten Hisse Dağılımı İşlemi dilekçesi

Oda tasfiyeye giriş dilekçesi

Oda tasfiyeden dönüş dilekçesi

Oda tasfiye sonu dilekçesi

Oda Şube kapanış dilekçesi

Oda Şube Açılış NACE Dilekçesi

Oda Şube açılış Kayıt Beyannamesi

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası