[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Misyonumuz

YKK Tarih 10.09.2019/Sayı: 67

“Üyelerinin mesleki faaliyetlerini yasal çerçeve standartlar içinde sürdürülmesini sağlayan, bilgi, eğitim ve belgelendirme hizmetleri sunan, üyelerinin hak ve menfaatlerini kamusal alanda temsil eden ve koruyan kuruluş olmak”

.

 

Vizyonumuz

YKK Tarih 10.09.2019/Sayı: 67

“SANAYİ VE TİCARİ FAALİYETLERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİP, 2016–2018 YIL ORTALAMASINA GÖRE ORDU İLİNİN TOPLAM İHRACATININ 2021 YILINA KADAR %20 ORANINDA ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK.”

 

Kalite Politikamız

YKK Tarih 10.09.2019/Sayı: 67

 

Yürürlükteki mevzuat ve yasalar çerçevesinde;

Üyelerimize kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek,

Sunulan hizmetlerde riskleri en aza indirmek,

Üye memnuniyetini üst düzeye çıkarmak,

Tüm şartlara uymayı benimseyerek devamlılığı sağlamak ve

Sürekli iyileşmeyi amaç edinmek,

İlimiz ve bölgemiz ticari-ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkıda bulunmak.

 

 

İnsan Kaynakları ve İstihdam Politikamız

YKK Tarih 24.10.2019/Sayı:73 

“Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak; üretken, yeniliklere açık, çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen, bilgi paylaşımı ve yenilikçi düşünceyi ilke edinen, müşterilerine/üyelerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen çalışan profili oluşturmak ve bunda sürekliliği hâkim kılmak.”

 

 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı tüm süreçlere dâhil etmek
 • Çalışan her personelin Katma değer yaratan bir personel haline dönüşmesini sağlamak.
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek
 • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek
 • Kanun ve Mevzuatlar başta olmak üzere, kalite politikalarına, standartlara uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek

 

Mali Politikamız

YKK Tarih 24.10.2019/Sayı:73

“Odanın kuruluş amacına hizmet edebilmek ve 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlarla verilen görevleri yerine getirebilmek için genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda gelir ve tasarruf odaklı gider bütçesini oluşturmak, bütçe denkliğini sağlamak, var olan mevduatının değer kaybına uğramaması için gerekli finansal tedbirleri almak ve sahip olduğu mali kaynakları, gerektiği hallerde üyelerinin ve ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacak şekilde hakkaniyetli ve yasalara uygun kullanımını sağlamak.”

Haberleşme ve İletişim Politikamız

YKK Tarih 24.10.2019/Sayı:73

 

 

Üyelerimiz ile iletişim ve haberleşmede sürekliliği sağlamak, ihtiyaç duyulan her türlü güncel ve doğru bilgiyi zamanında iletmek, öneri, faaliyet, haber, duyuru ve projelerini, çağın gerektirdiği gibi yazılı, görsel ve sosyal medya başta olmak üzere, tüm iletişim kaynakları verimli kullanılarak yayımlamak,

 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

YKK Tarih 24.10.2019/Sayı:73

 

Kurumun teknolojiye dayalı sistemlerini hızlı ve kolay ulaşılabilirlik esasına göre sürekli olarak geliştirmek, kişisel verilerin gizlilik prensibi de dikkate alınarak, öncelikli olarak personel ve üyelerinin ve diğer kurumlar ile paydaşların hizmetine sunmak, kurumun teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen teknolojilere göre karşılamak ve bilgi işlem altyapısı sürdürülebilir güçlü kılmak.

 

 

Üye İlişkileri Politikamız

YKK Tarih 24.10.2019/Sayı:73

 

Üyelerin dilek, önerileri ve şikâyetlerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek, üye sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek, yatırım, dış ticaret, proje yapabilirlik konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunarak gelişimlerini desteklemek ve memnun üye kazanımını artırmak.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası