[vc_row][vc_column][vc_column_text]Gerçek Kişiler

 

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

[/vc_column_text][vc_tta_accordion color=”white” active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Adres Değişikliği İşlemi” tab_id=”1636109662361-1fc90f0e-2e6d”][vc_column_text]Gerçek Kişi Adres Değişikliği İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) Mersis başvurusu

2-) Dilekçe 

(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. )[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Faaliyet Konusu Değişikliği İşlemi” tab_id=”1636109662384-4d92910e-9fa0″][vc_column_text]Gerçek Kişi Faaliyet Konusu Değişikliği İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. )

3-) Vergi Levhası Fotokopisi[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kuruluş İşlemleri” tab_id=”1636109817039-7e25b746-0c67″][vc_column_text]Gerçek Kişi Kuruluş İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

3-) Oda Kayıt Beyannamesi

* (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.)  Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu MERSİS’ten girilen ile aynı olmalıdır.

4-) Vergi levhası fotokopisi

5-) Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

 

Not: Sigorta faaliyetinde bulunan kişilerin;

  • Sermayesi en az 30 bin TL olmalı
  • Unvanlarında “ Acentelik veya Aracılık” ifadelerinden birisinin bulunmalı
  • Faaliyetleri sigorta üzerine olmalıdır.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Merkez Nakli İşlemi” tab_id=”1636109964043-5b392ea8-1e2f”][vc_column_text]Gerçek Kişi Ordu’ya Merkez Nakli İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

3-) Oda kayıt beyannamesi

* Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır.

4-) İşletme unvanı altında imza beyanı

5-) Önceki merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sermaye Arttırımı İşlemi” tab_id=”1636110045329-79b9206f-a498″][vc_column_text]Gerçek Kişi Sermaye Arttırımı İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) Mersis başvurusu

2-) Dilekçe 

(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. )[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sigorta Acenteliği Fesih İşlemi” tab_id=”1636110095053-2564e04e-75ba”][vc_column_text]Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği Fesih İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) Mersis başvurusu

2-) Dilekçe

(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. )

2-) Dilekçe( Oda sicil işlemleri için)

3-) Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha asıl ve 1 fotokopi)[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sigorta Acenteliği İşlemi” tab_id=”1636110193685-86315388-c3bf”][vc_column_text]Gerçek Kişi Sigorta Acentelik İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) Mersis başvurusu

2-) Dilekçe 

(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. )

2-) Dilekçe( Oda sicil işlemleri için)

3-) Acentelik sözleşmesi (1 asıl)

4-) Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha asıl ve 2 fotokopi)[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Şube İşlemleri” tab_id=”1636110252581-c5a92d68-6727″][vc_column_text]Gerçek Kişi Şube İşlemleri (Şahıs Firması)

 

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

3-) Oda kayıt beyannamesi

* Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır

4-) İşletme unvanı altında imza beyannamesi (Müdürlüğümüzde düzenlenecektir)

5-) Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Sivas dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

6-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı ve Merkezin Vergi Levhası

Şube Kaydında Meydana Gelen Değişiklik İşlemleri:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır.

3-) Vergi Levhası Fotokopisi

Şube Kaydının Terkini:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır.

3-) Şubenin terkinine ilişkin Vergi Dairesi yazısı[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Terk İşlemleri” tab_id=”1636110403747-aa90e7c6-cb4a”][vc_column_text]Gerçek Kişi Terk İşlemi (Şahıs Firması)

 

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya vekaletin fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin imza beyanı aslı sunulmalıdır.

3-) Mal Beyanı

4-) Vergi Dairesinden faaliyetini sonlandırdığına dair Terk Yoklama Tutanağı

5-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı yada asıl veraset ilamı veya Noterden alınan mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve ekinde bulunan mal beyanını varislerden biri imzalamalıdır.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası