[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Acentelerin Levha Kayıt Başvurusu

 

1. Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanı yapılmış, unvanı mevzuata uygun Gerçek veya Tüzel Kişilik mevcut olmalıdır. ( X SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ, X SİGORTA ACENTELİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ veya A.Ş  VB.)

2. Türkiye Odalar veBorsalar Birliği web sitesinin Sigortacılık Müdürlüğü bölümünden levhaya kaydın ilk aşaması olan sigorta acente başvuru işlemi on-line yapmış olmalıdır.

3. Bu işlemden sonra, kayıt aşamasında girmiş olduğunuz e-mail hesabınıza levha kayıt no’su gelecek ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapmanız hususu bildirilecektir.

4. Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında Sigorta İşlemleri Birimi’ne istenilen belgelerle başvuru yapılmalıdır.

5. Başvuru ile birlikte levha kaydı başvuru ücreti ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretlerinin Odamız veznesine yatırılması gerekmektedir.

6. Sigorta İşlemleri Birimi sunduğunuz belgeleri inceler, şartların oluşması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz. Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içersinde olması tavsiye edilir.

7. Başvurunuz alındıktan hemen sonra, Birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilemeyecektir.

8. Firmanın levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz on-line olarak Odalar Birliği’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından belge incelemesi yapılmaz. Yapılan inceleme TOBB-AEKS başvurunuzdaki bilgiler (Şirket Ortakları, Teknik Personel, Unvan vb.) ile Birimimizin onay verdiği hususların onay için gereken şartları taşıyıp taşımadığı yönündedir.

9. İç yönerge ile sınırlı yetkili atanan acente müdüründe aranan şartlar;

  • İç yönerge ile sınırlı yetkili atanacak olan sigorta müdürü “5684 sayılı sigortacılık kanunu uyarınca yapılacak olan iş ve işlemlerden münferiden yetkili” olması gerekmektedir.
  • Münferit yetkiye sahip olmayan acente müdürünün onayı 2016/27 sayılı Genelgenin 5/1 maddesi gereğince onaylanmamaktadır. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kaydolunmalıdır.

10. Başka faaliyet yasağı: Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki bir işle iştigal edilmesi mümkün değildir.

Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez

11. TOBB tarafından onaylanan başvurunuz on-line Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük incelemesi TOBB incelemesiyle aynı şekilde yapılır.

12. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı şirketinizin sigorta acentesi uygunluk belgesi aldığı anlamına gelir. Ancak, bu işlem sonrası TOBB’nin banka hesabına levha kayıt ücreti yatırılır.

13. Yatırılan ücretin kayıtlara geçmesi ile birlikte şirketiniz TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’nün il bazında sigorta acentesi arama kısmında görülecektir.

14. Sigorta acenteniz bir sigorta şirketi/leri ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına bundan böyle sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içersinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi kurulmaz ise levha kaydınızın silinmesi yasal bir gerekliliktir.

15. Sigorta Acenteleri, şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak bildirmekle mükelleftirler.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası